English in mind

دانلود ویرایش دوم English in Mind Class ware

دانلود ویرایش دوم English in Mind Class ware مطلب حاضر دربرگیرنده دانلود ویرایش دوم English in Mind Class ware (نرم افزار اینتراکتیو ویرایش دوم) مجموعه اموزش زبان English in Mind می باشد. نرم افزار ها با فرمت ISO یا IMAGE می باشند که توسط نرم افزارهای درایور مجازی Virtual Driver

ادامه مطلب
English in mind

دانلود ویرایش دوم کتابهای English in Mind Second Edition

دانلود ویرایش دوم کتابهای English in Mind Second Edition مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش دوم کتابهای English in Mind 3 ( کتاب زبان آموز – کتاب کار -کتاب استاد) می باشد.این کتاب توسط انتشارات کمبریج در سال 2014 ویرایش گردیده است. در مطالب پیش تر آزمونهای استاندارد این سطح را برروی

ادامه مطلب