دانلود ویرایش دوم کتابهای Complete First

complete first second edition

ویرایش دوم کتابهای Complete First

مطلب حاضر دربرگیرنده کتاب زبان آموز ، کتاب کار و استاد ویرایش دوم Complete Firstمی باشد.این کتاب جهت شرکت در آزمون جدید First توسط انتشارات کمبریج تهیه شده است.کتاب زبان آموز Complete First به تشریح کامل و جامع مفاهیم نکات زبانی جهت شرکت در ازمون First می پردازد و می تواند منبعی مفید برای زبان آموزانی باشد که نیاز به تقویت بیشتر و جامع تر در این خصوص هستند.

کتاب زبان آموز و کتاب کار بهمراه کلید می باشند.

Complete First(Revised exam from 2015 )

Complete First Second edition and brand new Complete First for Schools prepare students for every part of the revised 2015 exam.
Cambridge English: First (FCE) and Cambridge English: First (FCE) for Schools exam introduce each new topic, giving learners an opportunity for discussion, while Writing, Speaking and Grammar reference sections give clear guidance on the tasks they’ll meet in the exam. Drawing on information from the Cambridge Learner Corpus, typical mistakes made by Cambridge English: First (FCE) and Cambridge English: First (FCE) for Schools candidates are highlighted.

Complete First Student Book (Second Edition)

Free Download

Complete First Student Book Audio Files (Second Edition)

رایگان – Add to Cart

Complete First Workbook (Second Edition)

Free Download

Complete First Teacher Book (Second Edition)

Free Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.