دانلود ویرایش دوم کتابهای Compact First

compact first student book second edition

مطلب حاضر در برگیرنده فایلهای PDF مجموعه Compact First می باشد. در این مطلب ویرایش دوم کتاب زبان آموز ، کتاب استاد ، کتاب کار ، کتاب تست 1 و 2 بهمراه کلید گنجانده شده است.همانطور که مستحضر هستید این کتاب جهت آمادگی آزمون FCE می باشد.

Compact First Second edition

provides B2-level students with thorough preparation and practice of the grammar, vocabulary, language skills, topics and exam skills needed for success in Cambridge English: First, previously known as Cambridge First Certificate in English (FCE). Ten units cover all four papers of the revised 2015 exam, focusing on one part of each paper in each unit. Reading and Listening texts cover all core Cambridge English: First topics. Writing tasks include both sample and model answers, Speaking activities are designed to improve fluency and accuracy, and to help students express themselves with confidence. Grammar for Use of English pages provide additional focus on grammar, each unit includes a revision page. Vocabulary input is at B2 level and is based on English Vocabulary Profile. Grammar and vocabulary work is integrated in exam practice, including exercises informed by the Cambridge Learner Corpus.

Compact First Student Book with Answers

Compact First Work Book with Answers

Compact First Teacher Book 

Compact First Practice Test 1 with Answers

Compact First Practice Test 2 with Answers

2 thoughts on “دانلود ویرایش دوم کتابهای Compact First

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *