family and friends 5 second edition

نمونه سوالات جمع بندی ویرایش دوم Family and Friends 4

نمونه سوالات حاضر از ویرایش دوم Family and Friends 4 توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است که کاملا متفاوت از نمونه سوالات ویرایش اول این مجموعه است. فایلها توسط نرم افزار winrar فشرده شده است و هر فایل حاوی فایل سوالات با فرمت DOCX و PDF بهمراه فایل صوتی و کلید نمونه سوال می باشد.این نمونه سوالات براساس ویرایش امریکن American طرح شده است.

در مطالب قبلی آزمونهای فمیلی فرندز استارتر ویرایش دوم و فمیلی فرندز 1 ویرایش دوم نسخه امریکن و همچنین فمیلی فرندز 2 ویرایش دوم نسخه امریکن  و فمیلی فرندز 3 ویرایش دوم نسخه امریکن برروی سایت قرار گرفت.

آزمون فمیلی فرندز 4 ویرایش دوم درس 1 تا 3 ـ Family and Friends 4 second edition unit 1 to 3

به همراه پاسخ

آزمون فمیلی فرندز 4 ویرایش دوم درس 1 تا 4 ـ Family and Friends 4 second edition unit 1 to 4

به همراه پاسخ

آزمون فمیلی فرندز 4 ویرایش دوم درس 1 تا 5 ـ Family and Friends 4 second edition unit 1 to 5

به همراه پاسخ

آزمون فمیلی فرندز 4 ویرایش دوم درس 4 تا 6ـ Family and Friends 4 second edition unit 4 to 6

به همراه پاسخ

 

آزمون فمیلی فرندز 4 ویرایش دوم درس 6 تا 10 ـ Family and Friends 4 second edition unit 6 to 10

به همراه پاسخ

آزمون فمیلی فرندز 4 ویرایش دوم درس 11 تا 15 ـ Family and Friends 4 second edition unit 11 to 15

به همراه پاسخ

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید