دانلودرایگان ویرایش سوم McGraw-Hill Education 8 GRE Practice Tests

McGraw-Hill Education 8 GRE Practice Tests

ویرایش سوم McGraw-Hill Education 8 GRE Practice Tests دربرگیرنده 8 آزمون کامل جهت امادگی بهتر در آزمون GRE، همچنین 16 مدل Writing و Reading بهمراه پاسخهای تشزیحی می باشد که توسط انتشارات معروف McGraw -Hill ویرایش سوم ان به چاپ رسیده است.

McGraw-Hill Education 8 GRE Practice Tests

Third Edition

8 full-length practice exams designed to match the actual test-taking experience

16 writing prompts for the Analytical Writing essays
16 high-scoring sample essays that show you what the test graders are looking for

An up-to-date introduction to the GRE and scoring
A concise overview of question types found in the Verbal and Quantitative Reasoning sections
Thorough answer-explanations for every question.

download-button

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *