دانلود کتاب Oxford Discover Grammar

Oxford Discover Grammar  مجموعه از کتاب های علمی است که از سوی انتشارات آکسفورد برای تقویت مهارت های گرامری و علمی نوجوانان منتشر می گردد. این مجموعه شامل شش سطح می باشد و سعی دارد نا نکات مهم و کلیدی محیط پیرامون انسان را به شیوه ای علمی شرح دهد.

Oxford Discover Grammar Book

This title presents grammar through context, guiding students as they discover meaning. It combines this guided discovery approach with extensive form-based practice, ensuring that students have all the knowledge they need to use English grammar confidently and accurately.

Oxford Discover Grammar 1 Book

###

Oxford Discover Grammar 2 Book

###

Oxford Discover Grammar 3 Book

###

Oxford Discover Grammar 4 Book

###

Oxford Discover Grammar 5 Book

###

Oxford Discover Grammar 6 Book

###

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید