backpack starter

مجموعه آزمونهای جمع بندی Backpack Starter

این مطلب در برگیرنده آزمون از دروس مختلف بک پک استارتر در دو فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی است. مجموعه آزمونهای بک پک استارتر Backpack Starter  توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.این آزمون طبق ویرایش دوم مجموعه آموزشی بک پک (Backpack ) می باشد.

لازم به ذکر است این آزمونها فاقد کلید و پاسخ می باشند.

آزمون بک پک استارتر درس 1 تا 3 – Backpack Starter Unit 1 to 3 Exam

آزمون بک پک استارتر درس 1 تا 4 – Backpack Starter Unit 1 to 4 Exam

آزمون بک پک استارتر درس 1 تا 5 – Backpack Starter Unit 1 to 5 Exam

آزمون بک پک استارتر درس 4 تا 5 – Backpack Starter Unit 4 to 5 Exam

آزمون بک پک استارتر درس 6 تا 7 – Backpack Starter Unit 6 to 7 Exam

آزمون بک پک استارتر درس 5 تا 9 – Backpack Starter Unit 5 to 9 Exam

آزمون بک پک استارتر درس 6 تا 9 – Backpack Starter Unit 6 to 9 Exam

آزمون بک پک استارتر درس 8 تا 9 – Backpack Starter Unit 8 to 9 Exam

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید