مجموعه آزمون های جمع بندی 6 Backpack

آزمون های میان ترم و فاینال بک پک 6 Backpack این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای مختلف از کتاب بک پک 6 backpack ویرایش دوم می باشد.هر آزمونهای بک پک 6 backpack دارای دو فایل سوال بهمراه فایل صوتی می باشد.این آزمونها توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.

ادامه مطلب
backpack starter

مجموعه آزمونهای جمع بندی Backpack Starter

این مطلب در برگیرنده آزمون از دروس مختلف بک پک استارتر در دو فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی است. مجموعه آزمونهای بک پک استارتر Backpack Starter  توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.این آزمون طبق ویرایش دوم مجموعه آموزشی بک پک (Backpack ) می باشد.

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی 4 Backpack

مجموعه آزمونهای بک پک 4 Backpack این مطلب دربرگیرنده آزمونهای جمع بندی و ارزشیابی ، میان ترم و فاینال کتاب بک پک 4 ویرایش دوم است که توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده است.هر آزمون و نمونه سوال از مجموعه آزمونهای بک پک 4 Backpack دارای سه فایل می باشد

ادامه مطلب
backpack 2

مجموعه آزمونهای جمع بندی 2 Backpack

مجموعه آزمونهای بک پک 2 Backpack دربرگیرنده آزمونهای کویز، میان ترم و فاینال ویرایش دوم بک پک 2 می باشد که توسط گروه اَوَس آماده شده است. هر آزمون میان ترم و فاینال Backpack 2  متشکل از 3 فایل که دو فایل آن سوالات با فرمت قابل ویرایش word و

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی 3 Backpack

آزمونهای بک پک 3 Backpack آمونهای بک پک 3 Backpack  بر اساس ویرایش دوم و توسط گروه اَوَس طراحی شده است.هر بسته آزمون دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمت word و Docx بهمراه فایل صوتی است.آزمونهای بک پک 3 Backpack فاقد کلید و متن فیالهای صوتی می باشد.

ادامه مطلب

مجموع آزمونهای جمع بندی 1 Backpack

 آزمونهای بک پک 1 Backpack آزمونهای بک پک 1 براساس ویرایش دوم مجموعه آموزشی backpack توسط گروه اَوَس طراحی شده است . هر بسته آزمون دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمتهای word و Docx بهمراه فایل صوتی می باشد.آزمونهای بک پک 1 Backpack فاقد کلید و متن فایل صوتی می

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی 5 Backpack

مجموعه آزمونهای بک پک 5 Backpack این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال بک پک 5 Backpack از ویرایش دوم می باشد.هر آزمون مجموعه آزمونهای بک پک 5 Backpack  دارای  فایل سوال با فرمت قابل ویرایش word و PDF  است.بعضی از این آزمونها فاقد کلید و فایل صوتی و

ادامه مطلب

دانلود آزمون ساز BackPack 1 to 3 test Generator

BackPack 1-3 test Generator آزمون ساز بک پک -کتاب ۱ تا ۳ این فایل دربرگیرنده نرم افزار سازنده تست کتاب بک پک است و حاوی تستهای درس به درس و جمع بندی است.همچنین اساتید می توانید با استفاده از این نرم افزار و سوالات موجود در آن تستهای دلخواه خود

ادامه مطلب