مجموعه New Headway 4th یک دوره آموزشی زبان انگلیسی در شش سطح از مبتدی تا پیشرفته است که در بسیاری از موسسات زبان کشور برای آموزش زبان با لهجه برتیش به بزرگسالان تدریس می شود. در این پست مجموعه ای عظیم از کتاب های دانش آموز ویرایش چهارم New Headway در اختیار زبان آموزان قرار گرفته شده است.

هر سطح شامل کتابهای دانش آموز ، کتابهای کار ، و فایل صوتی کتاب دانش آموز می باشد.

کتاب دانش آموز New Headway Beginner  

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

###

کتاب دانش آموز New Headway Elementary

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

###

کتاب دانش آموز New Headway Pre Intermediate

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

###

کتاب دانش آموز New Headway Intermediate

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

###

کتاب دانش آموز New Headway Upper Intermediate

1000 تومان – افزودن به سبد خرید

***

کتاب کار New Headway Beginner  

500 تومان – افزودن به سبد خرید

###

کتاب کار New Headway Elementary

500 تومان – افزودن به سبد خرید

###

کتاب کار New Headway Pre Intermediate

500 تومان – افزودن به سبد خرید

###

کتاب کار New Headway Intermediate

500 تومان – افزودن به سبد خرید

###

کتاب کار New Headway Upper Intermediate

500 تومان – افزودن به سبد خرید

***

فایل صوتی کتاب دانش آموز New Headway Beginner  

500 تومان – افزودن به سبد خرید

###

فایل صوتی کتاب دانش آموز New Headway Elementary

500 تومان – افزودن به سبد خرید

###

فایل صوتی کتاب دانش آموز New Headway Pre Intermediate

500 تومان – افزودن به سبد خرید

###

فایل صوتی کتاب دانش آموز New Headway Intermediate

500 تومان – افزودن به سبد خرید

###

فایل صوتی کتاب دانش آموز New Headway Upper Intermediate

500 تومان – افزودن به سبد خرید