مطلب حاضر در برگیرنده چندآزمون سمپل آیلتس IELTS Sample Exam (جنرال و آکادمیک) می باشد.مراکز آموزش زبان جهت بررسی سطح زبان اساتید و همچنین جذب استاد و علاقه مندان به شرکت در آزمون آیلتس می توانند جهت آمادگی شرکت در آزمون آیلتس از این نمونه ها استفاده کنند.

آزمون به طور کامل  و آماده ( Listening , Reading and Writing ) بهمراه کلید تهیه شده اند.

سمپل آیلتس IELTS  Mock Test

همانطور که مستحضر هستید ، موسسات و مراکز آیلتس از این آزمونها جهت ارزیابی میزان آمادگی زبان آموزان دوره های آیلتس جهت شرکت در آزمون آیلتس و همچنین تعیین سطح جهت شرکت در دوره های آمادگی آیلتس استفاده می کنند.

*** پاسخنامه آزمون نیز به صورت رایگان از اینجا قابل دانلود است.

آزمون آیلتس جنرال 1 – 1 IELTS GENERAL TEST

10000 تومان – افزودن به سبد خرید

**********

آزمون آیلتس جنرال 2 – 2 IELTS GENERAL TEST

10000 تومان – افزودن به سبد خرید

**********

آزمون آیلتس آکادمیک 3 – 3 IELTS Academic TEST

10000 تومان – افزودن به سبد خرید

**********

آزمون آیلتس آکادمیک 4 – 4 IELTS Academic TEST

10000 تومان – افزودن به سبد خرید

**********

آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال 5 – 5 IELTS Academic and GENERAL TEST

15000 تومان – افزودن به سبد خرید

*************

آزمون آیلتس آکادمیک 6 – 6 IELTS Academic TEST

10000 تومان – افزودن به سبد خرید