نمونه سوال KET

KET Sample Exam

نمونه سوال کت
این فایلها با فرمت DOCX می باشند و قابل ویرایش

فایل 1

فایل 2

فایل 3

فایل 4

فایل 5

فایل 6

فایل 7

فایل 8

فایل 9

فایل 10

فایل 11

فایل 12

فایل 13

یکی دیگر از آزمونهای کمبریج آزمون Cambridge Objective KET می باشد . آزمون Key English Test – KET از سه بخش خواندن و نوشتن (Reading and Writing) ،شنیدن (Listening) و مکالمه Speaking تشکیل شده است. در این سطح، داوطلبان می توانند مکالمه امور روزانه مانند اطلاعات مربوط به خانواده، کار، رفتن به خرید و غیره را بفهمند و در تبادل اطلاعات راجع به مسائل عادی مقصود خود را به سادگی بیان کنند.

 


Cambridge – Objective KET
Annette Capel, Wendy Sharp | 2005 | ISBN: 9780521541 | PDF + MP3 | 147 pages
Student’s Book| Teacher’s Book | Audio 2 CD’

Objective KET offers students complete preparation for the Cambridge Key English Test. The course combines solid language development with systematic and thorough exam preparation and practice. The short units give a sense of progress and cover a wide variety of motivating topics relevant to the exam. Regular revision and recycling of language is provided by the revision units.
Key Features

10 ‘Exam folders’ cover each exam task in depth and provide practical advice.
5 ‘Writing folders’ give practice in exam tasks to help students maximise exam success.
Ready-to-use Teacher’s Book activities save teachers time and make the book even more user-friendly.
The new Practice Test Booklet with Audio CD contains two complete practice tests for the KET for Schools test..