دانلود آزمون ساز English World 1

 دانلود آزمون ساز English World 1

English World Test Builder

در این مطلب مراکز آموزش زبان و اساتید محترم می توانند به دانلود آزمون ساز English World 1 بپردازند.

کار کردن با این نرم افزار بسیار ساده است.با اجرای برنامه ،صفحه ایی نمایان می شود که شما می توانید درس و یا درسهای مد نظر خود را انتخاب کرده ،سپس تست واژگان و تلفظ به ان افزوده و چاپ بگیرید.همچنین در هنگام چاپ می توانید سوالات را بهمراه کلید ان چاپ کنید.

English World 1 Test Builder

Free Download

The Student’s Book develops language skills through the exploration of real-world topics and develops critical thinking and independent learning. Cross-curricular and cross-cultural content means that students learn about the world through English while acquiring social values and citizenship awareness. Comprehension activities place an emphasis on students’ personal responses.

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.