دانلود رایگان مجموعه آموزش زبان Business one:one

مجموعه آموزش زبان Busioness one:one

مجموعه فوق دارای ۳ سطح کامل (مبتدی – متوسط – پیشرفته) می باشد و به همین منظور تمامی سطوح و افراد می توانند از این مجموعه استفاده کنند. هر سطح  مجموعه آموزش زبان Busioness one:one دارای ۴۴ درس می باشد که به صورت کامل تمامی دروس را آموزش می دهد. این مجموعه علاوه بر اینکه برای زبان آموزان مناسب می باشد.

Business one:one

is the first three-level business course specifically designed for one-to-one teaching and learning.

Business one:one optimises teaching time by encouraging teacher and learner to work together as equal partners. Students can identify their needs quickly and easily, and teachers can build a personalised syllabus that covers exactly what their student needs.

Business one:one covers a variety of core business skills such as dealing with people, projects, and meetings. It also provides techniques and tips on travelling, socializing, and communicating by telephone and email.

این مطلب از ب سایت languagedownload.ir انتخاب شده است.

رمز عبور برای تمام فایلها languagedownload.ir می باشد

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید