Reading Challenge

دانلود مجموعه Reading Challenge Second Edition

دانلود مجموعه Reading Challenge Second Edition

در این بخش دانلود مجموعه Reading Challenge Second Edition را برای کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم. کتاب Reading Challenge Second Edition در سه سطح مقدماتی، متوسط و پیشرفته می باشد.

این مجموعه شامل کتاب Reading Challenge Second Edition و فایلهای صوتی موجود در کتاب و همچنین جواب تمریناتی که در این کتاب است می باشد.

در انتها صفحاتی را جهت مشاهده کیفیت کتابها برای کاربران عزیز بارگذاری کرده ایم.

Reading Challenge 1-1

 

Reading Challenge 1-2

 

 

سطح 1

Reading Challenge 1

Reading Challenge 1 Second Edition Book PDF

Reading Challenge 1 Second Edition Answer Key 

Reading Challenge 1 Second Edition Audio 

************

سطح 2

Reading Challenge 2

Reading Challenge 2 Second Edition Book PDF

Reading Challenge 2 Second Edition Answer Key 

Reading Challenge 2 Second Edition Audio 

************

سطح 3

Reading Challenge 3

Reading Challenge 3 Second Edition Book PDF

Reading Challenge 3 Second Edition Answer Key 

Reading Challenge 3 Second Edition Audio 

 

دیدگاه‌ خود را بنویسید