"> دانلود کتابهای Macmillan Magazine Topics زبانکده اَوَس

دانلود کتابهای Macmillan Magazine Topics

topics
اشتراک گذاری:

سری کتابهای  Topics اطلاعات واقعی را در قالب مجلات مدرن ارائه می دهد.  کتابهای Macmillan Magazine دیدگاه افراد را در دنیای مدرن به چالش می کشد.

متن ها و تصاویر موجود در بخش  کتابهای Macmillan Magazine Topics به صورت به روز می باشد و سعی شده تا به دیدگاه افراد نزدیک باشد. مجلات Topics توسط انتشارات Macmillan به چاپ رسیده است.

The Topics series presents factual information in a modern magazine format. It offers challenging insights into the modern intercultural world from a teenager’s viewpoint.
Written in direct, up-to-date English, the texts and illustrations are closely integrated for maximum impact.

Key Features

  • The reader’s personal experience is placed at the center of the reading process.
  • The articles present a variety of text-types, styles and formats.
  • Topics related to science, history and the arts provide specialized information and viewpoints.
  • A Word File glossary of key vocabulary on each page gives essential “while reading” lexical
    support, with common American and British English differences noted.
  • A Check it Out section provides an up-to-date checklist of specialist language, plus useful websites.
  • Mini-projects and Investigation Points at the end of each article encourage the readers to research further.
  • A Projects section provides ideas for more extensive projects.
  • A light-hearted Quiz page gives more opportunities for discovery and fun.

 

Magazine Topics Animal

animal  Magazine Topics Animal PDF

***************

Magazine Topics Communication

communication Magazine Topics Communication PDF

***************

Magazine Topics Consumers

consumers  Magazine Topics Consumers PDF

***************

Magazine Topics Entertainment

entertainment  Magazine Topics Entertainment PDF

***************

Magazine Topics Environment

Magazine Topics Environment PDF

***************

Magazine Topics People

people  Magazine Topics People PDF

***************

Magazine Topics Places

place  Magazine Topics Places PDF

***************

Magazine Topics Sport

sport  Magazine Topics Sport PDF

***************

Magazine Topics Travel and Tourism

travel  Magazine Topics Travel and Tourism PDF

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *