کتابهای Reading Train

reading Train

کتابهای Reading Train شامل سه سطح از کتابهای Reading می باشد که برای رده سنی کودکان و نوجوانان مناسب است.

زبان آموزان می توانند با انجام تمرینات داخل کتابهای Reading Train واژگان را بسازند و دانش گرامری خود را افزایش دهند و به تدریج مهارت خواندن خود را تقویت کنند.

برای جذاب کردن مطالب این کتاب، نویسندگان شخصیت های سرگرم کننده و یکسانی را برای قسمتهای داستانی ایجاد کرده اند.

Reading Train

Reading Train is a three level reading series for young learners of English.In each book, carefully graded reading passages are supported by a variety of exercises.By completing these exercises, students build vocabulary,extend grammatical knowledge,and progressively consolidate their reading skills.

To make the passages and exercises appealing,the authors have created fun,sameaged characters for the fictional passages.In student book 2 and 3 these fictional passages are interspersed with a small number of nonfiction passages that reflect the varied interests of elementary school students.Reading Train also provides an easytofollow lesson format that enables students to actively take part in the reading and thinking process.

FEATURE:

A memorable and interesting family of characters
Exciting passages with warm feelings and humor
Cumulative vocabulary and reading skill practice
Vivid illustrations to spark learners’ imagination
A systematic lesson process
A picture dictionary in each book
Accompanying audio recordings
Fun Comics

در انتها صفحاتی را به عنوان نمونه بارگذاری کرده ایم.

reading Train 1

 

reading Train 1

 

سطح 1

reading Train 1

Reading Train 1 Students Book PDF

Free Download

Reading Train 1 Work Book PDF

Reading Train 1 Teacher’s Book PDF

موجود نمی باشد.

Reading Train 1 Student Audio

***************

سطح 2

reading Train 2

Reading Train 2 Students Book PDF

Free Download

Reading Train 2 Work Book PDF

Reading Train 2 Teacher’s Book PDF

موجود نمی باشد.

Reading Train 2 Student Audio

***************

سطح 3

reading Train 3

Reading Train 3 Students Book PDF

Free Download

Reading Train 3 Work Book PDF

Reading Train 3 Teacher’s Book PDF

موجود نمی باشد.

Reading Train 3 Student Audio

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.