دانلود کتابهای فمیلی فرندز American Family and Friends

دانلود رایگان نمونه سوال فمیلی فرندز- Family and Friends

مطلب حاضر دربرگیرنده نمونه استاندارد فمیلی فرندز Family and Friends ویرایش اول نسخه امریکن (American ) می باشد. نمونه سوالات استاندارد متشکل از سوالات هر درس ، سوالات achievement ، سوالات Skill بهمراه فایل صوتی می باشد. فایل سوالات در دو فرمت قابل ویرایش (Word) و PDF می باشد.

نمونه استاندارد  Family and Friends Starter

نمونه استاندارد  Family and Friends 1

نمونه استاندارد Family and Friends 2

نمونه استاندارد Family and Friends 3

نمونه استاندارد Family and Friends 4

نمونه استاندارد Family and Friends 5

نمونه استاندارد Family and Friends 6

******

نمونه سوالات زیر مناسب زبان آموزان و فایل سوالات با فرمت PDF می باشد.

ازمون فمیلی 2 درس 1-4

آزمون فمیلی 2 درس 1-7

آزمون فمیلی فرندز 2 درس 8-11

آزمون فمیلی فرندز 2 درس 8-14

فمیلی 3

ازمون فمیلی 3 درس 1-4

فمیلی 4

ازمون فمیلی 4 درس 1-4

ازمون فمیلی 4 درس 1-7

فمیلی 5

ازمون فمیلی 5 درس 1-4

فمیلی 6

ازمون فمیلی 6 درس 1-4

مطالب مرتبط:

2 thoughts on “دانلود رایگان نمونه سوال فمیلی فرندز- Family and Friends

دیدگاهتان را بنویسید