دانلود کتاب 200 خطای English Grammar Mistakes

200 english grammar mistakes

کتابی مناسب جهت آشنایی و رفع خطا های گرامر زبان انگلیسی- خطا های رایج گرامر و نقطه گزاری-با ذکر مثالهای متنوع ، تمرین ها و راه حل های فراموش نیافتنی!

200 English Grammar Mistakes!: A Workbook of Common Grammar and Punctuation Errors with Examples, Exercises and Solutions So You Never Make Them Again (English Grammar Help)

In Common English Grammar Mistakes 101, here is just a fraction of what you can expect:

  • 200+ common English grammar mistakes
  • 3 clearly laid out examples of each common error to better your understanding
  • 3 corrected versions of each error to give you 100% certainty
  • 2 – 3 multiple choice questions with answers per common mistake to test your ability
  • Common mistakes including, but not limited to: punctuation, sentence structure, spelling, formatting, verbs, adjectives and many other English grammar components
  • 1 full chapter devoted to advanced English mistakes to ensure you’re an expert by the time you finish the book

200 English Grammar Mistakes PDF Book

دانلود رایگان - Free Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *