دانلود کتابهای My little Island 1

کتابهای My little Island 1

مجموعه اموزش زبان My little Island در سه سطح ، ویزه سنین 5 تا 7 سال توسط انتشارات پیرسون به چاپ رسیده است.در این مطلب کتابهای My little Island 1 را که دربرگیرنده کتاب دانش اموز ، کتاب کار و استاد می باشد را برروی سایت بارگزاری کرده ایم.

در صورت استقبال کاربران ( با ارسال نظر ) دیگر سطوح نیز برروی سایت بارگزاری خواهد شد.

My Little Island

Where the adventure begins! This is a three-level pre-primary course that starts children on their journey of learning English! Children will be inspired to learn with engaging characters and fun activities.

کتاب زبان آموز – My little Island 1 Pupil’s Book

کتاب کار – My little Island 1 activity’s Book

کتاب استاد – My little Island 1 Teacher’s  Book

دیدگاهتان را بنویسید