english-time-4

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Time 4

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 4

این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 4 انگلیش تایم 4 است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل صوتی است.

تعدادی از این آزمونها دارای کلید و پاسخنامه می باشند.

صفحاتی به عنوان نمونه جهت آشنایی بیشتر شما با شکل سوالات برروی سایت قرار گرفته است.

آزمون انگلیش تایم 4 درس 1 تا 3 -English Time 4 Unit 1 to 3 Exam

آزمون انگلیش تایم 4 درس 1 تا 4 -English Time 4 Unit 1 to 4 Exam

آزمون انگلیش تایم 4 درس 1 تا 6 -English Time 4 Unit 1 to 6 Exam

آزمون انگلیش تایم 4 درس 5 تا 8 -English Time 4 Unit 5 to 8 Exam

آزمون انگلیش تایم 4 درس 7 تا 9 -English Time 4 Unit 7 to 9 Exam

آزمون انگلیش تایم 4 درس 7 تا 12 -English Time 4 Unit 7 to 12 Exam

آزمون انگلیش تایم 4 درس 9 تا 12 -English Time 4 Unit 9 to 12 Exam

آزمون انگلیش تایم 4 درس 1 تا 12 -English Time 4 Unit 1 to 12 Exam

 

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.