english time 6

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۶ English Time

آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time فایل سوالات با فرمت word ( قابل ویرایش ) و PDF بهمراه فایل صوتی می باشد.آزمون انگلیش تایم ۶ درس ۵ تا ۸ فاقد فایل صوتی است.مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۶ English Time توسط گروه اَوَس تهیه شده است.آزمونهای زیر به صورت جمع بندی

ادامه مطلب
English Time 5

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Time 5

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 5 این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 5 انگلیش تایم  است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل صوتی

ادامه مطلب
english-time-4

مجموعه آزمونهای جمع بندی English Time 4

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم English Time 4 این مجموعه دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال از ویرایش دوم سطح 4 انگلیش تایم 4 است که توسط گروه اَوَس طراحی شده است.فایلها با نرم افزار Winrar فشرده شده اند .هر فایل دربرگیرنده فایل قابل ویرایش (word) و PDF سوالات بهمراه فایل

ادامه مطلب
english-time-3-student-book

مجموعه آزمونهای جمع بندی 3 English Time

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 3 English Time این آزمونها براساس ویرایش دوم کتاب انگلیش تایم 3 (English Time 3 ) توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است.هر  آزمون از مجموعه آزمونهای انگلیش تایم 3 English Time با نرم افزرار winrar فشرده شده است که دربرگیرنده فایل قابل ویرایش word و فایل

ادامه مطلب
english time 2

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۲ English Time

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۲ English Time این بسته دربرگیرنده آزمونهای جمع بندی از ویرایش دوم مجموعه آموزش زبان انگلیش تایم ۲ می باشد که توسط زبانکده اوس طراحی شده است.هر آزمون در مجموعه آزمونهای اینگلیش تایم ۲ English Time دارای فایل قابل ویرایش و غیر قابل ویرایش سوالات بهمراه

ادامه مطلب
english time 1 student book

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۱ English Time

مجموعه آزمونهای انگلیش تایم ۱ English Time این آزمونها از ویرایش دوم اینگلیش تایم ۱ English Time می باشد و توسط زبانکده اَوَس طراحی شده است. هر آزمون از مجموعه آزمونهای اینگلیش تایم ۱ English Time دربرگیرنده فایل قابل ویرایش سوالات ( word ) ، فایل غیر قابل ویرایش سوالات

ادامه مطلب

دانلود کتاب استاد English Time 6

دانلود کتاب استاد English Time ۶ دانلود کتاب تیچرز انگلیش تایم ۶ این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۶ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید. متاسفانه به دلیل

ادامه مطلب

دانلود کتاب English Time 5 Teacher Book

دانلود کتاب استاد English Time 5 کتاب تیچرز انگلیش تایم ۵ این فایل با فرمت PDF و دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۵ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید. متاسفانه

ادامه مطلب

دانلود کتاب English Time 4 Teacher Book

مطلب حاضر دربرگیرنده فایل PDF کتاب استاد English Time 4 می باشد.این کتاب دربرگیرنده مطالب آموزشی در خصوص نحوه تدریس مهارتهای کتاب انگلیش تایم ۴ بهمراه worksheet و کلید کتاب کار است.در صورتی که می خواهید آزمونهای این سطح را دانلود کنید اینجا کلید کنید. متاسفانه به دلیل کیفیت پایین

ادامه مطلب