دانلود ویرایش پنجم نرم افزار English Firsthand Active Teach

English FirstHand 5th Edition

مجموعه English Firsthand در چهار سطح توسط انتشارات پیرسون به چاپ رسیده است که مطلب حاضر دربرگیرنده نرم افزارهای Active Teach ویرایش پنجم این مجموعه می باشد.مجموعه آموزش زبان English Firsthand یکی از پرفروش ترین مجموعه های حوزه آموزش زبان است که بیش از 25 سال قدمت آموزشی دارد.

English Firsthand is the best-selling oral communication series that has been supporting ELT teachers and students for more than 25 years. It helps students build success and confidence through hands-on active learning. The series was designed to help students learn English by using English. It provides (1) realistic language models (2) personalized and motivating tasks (3) sufficient language support (vocabulary, grammar, and functional phrases) and (4) opportunities to communicate personal information, opinion and ideas.

For a list of 15 things that English Firsthand 5th edition has that most other books don’t click here!

English Firsthand 1 Active Teach Fifth Edition

English Firsthand 2 Active Teach Fifth Edition

English Firsthand  Access Active Teach Fifth Edition

English Firsthand Success Active Teach Fifth Edition

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *