دانلود کتابهای فورکرنرز Four Corners

Four Corners Student and workbook

این مطلب دربرگیرنده ویرایش اول مجموعه کتابهای فورکرنرز Four Corners است. کتابهای فورکرنرز در 4 سطح ویژه دوره های نوجوانان و جوانان است که توسط انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است. 

Four Corners

 is an integrated four-skills course for adults and young adults who want to use English to communicate effectively in daily life. Easy and enjoyable to teach. It combines proven communicative methodology with a practical outcomes-based approach.It features a clear presentation of vocabulary, a thorough grammar syllabus, and an everyday functional language lesson in every unit together with systematic practice of all four skills. It places special emphasis on helping students become confident and competent speakers of English. Speaking activities at the end of every lesson, tied to clearly labeled measurable outcomes, enable students to see the results of their learning and help them see their progress.

Four Corners 1 Students Book PDF
***********
Four Corners 2 Students Book PDF
***********
Four Corners 3 Students Book PDF
***********
Four Corners 4 Students Book PDF
***********
Four Corners 1 work Book PDF
***********
Four Corners 2 work Book PDF
***********
Four Corners 3 work Book PDF
***********
Four Corners 4 work Book PDF
***********
Four Corners 1 Students Book Audio
Four Corners 2 Students Book Audio
***********
Four Corners 3 Students Book Audio
Four Corners 4 Students Book Audio

1 دیدگاه دربارهٔ «دانلود کتابهای فورکرنرز Four Corners»

  1. این ویدیوی آموزشی رو من استفاده کردم عالی بود.
    تو آپارات هست کل گرامرهای کتاب رو در کمتر از دو ساعت به فارسی ساده توضیح می ده
    دمش گرم کار رو خیلی راحت کرده برای ما خودآوز کار می کنیم خیلی خوب بود
    https://www.aparat.com/v/WFVC2

دیدگاه‌ خود را بنویسید