four corners 4

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 4

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 4 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 4 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 دارای

ادامه مطلب
four Corners 3 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 دارای

ادامه مطلب
four corners 2 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 دارای

ادامه مطلب
four corners 1 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 دارای

ادامه مطلب
four corners

دانلود آزمونهای استاندارد فورکرنرز Four Corners

آزمونهای استاندارد توسط مولفین کتاب به چاپ رسیده است که دربرگیرنده آزمونهای مجزا از هر درس بهمراه فایل صوتی و کلید می باشد.این بسته آزمون همراه با کتاب استاد ارائه می شود.از این سوالات می توان جهت طرح کویز ، آزمون میان ترم و فاینال استفاده کرد.

ادامه مطلب
four corners 3

مجموعه آزمونهای جمع بندی four corners 3

مجموعه آزمونهای جمع بندی four corners 3 این مطلب در برگیرنده آزمونهای جمع بندی از دروس مختلف فورکرنرز 3 می باشد که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است.به غیر از آزمون پایانی دیگر آزمونها دارای کلید می باشد. هر آزمون دارای دو فایل سوال با فرمت word و PDF و

ادامه مطلب
four corenrs 2

مجموعه آزمونهای جمع بندی Four Corners 2

مجموعه آزمونهای جمع بندی Four Corners 2 مجموعه آزمونهای جمع بندی Four Corners 2 دربرگیرنده آزمون آماده از دروس مختلف این سطح است که توسط زبانکده اَوَس تهیه شده است..فایل سوالات هر آزمون با دو فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی  و بعضی آزمونها بهمراه کلید سوالات می باشد.هر

ادامه مطلب