four corners 4

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 4

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 4 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 4 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 دارای

ادامه مطلب
four Corners 3 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 3 دارای

ادامه مطلب
four corners 2 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 2 دارای

ادامه مطلب
four corners 1 Book

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1

سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 آزمونهای موجود جزو سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 می باشد که توسط گروه طراحان آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده و به صورت یک بسته سوال در اختیار کاربران گرامی قرار می گیرد. سری جدید نمونه سوالات فورکرنرز Four Corners 1 دارای

ادامه مطلب
four corners

دانلود آزمونهای استاندارد فورکرنرز Four Corners

آزمونهای استاندارد توسط مولفین کتاب به چاپ رسیده است که دربرگیرنده آزمونهای مجزا از هر درس بهمراه فایل صوتی و کلید می باشد.این بسته آزمون همراه با کتاب استاد ارائه می شود.از این سوالات می توان جهت طرح کویز ، آزمون میان ترم و فاینال استفاده کرد.

ادامه مطلب