دانلود کتابهای Cambridge Primary Path

cambridge primary path

مجموعه کتابهای Cambridge Primary Path در هفت سطح جهت آموزش زبان انگلیسی به زبان آموزان کودک توسط انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است.

مجموعه کتابهای Cambridge Primary Path دوره ایی است که به دانش آموزان جوان کمک می کند تا خود را به نویسندگان و سخنرانان انگلیسی تبدیل کرده و به آنها در استفاده بهینه از فرصت های زندگی یاری دهد.

Cambridge Primary Path is a seven-leveled course for teaching English to young learners published by Cambridge University Press.

Cambridge Primary Path is an English language and literacy course that will help young learners become articulate writers and speakers of English, empowering them to make the most of life’s opportunities. Through its three essential pillars, Cambridge Primary Path offers a truly effective approach to learning.

The comprehensive literacy-based approach ensures students receive essential language support alongside literacy training so they become fully literate in English. The groundbreaking research-based oracy framework enables students to become confident, collaborative speakers. The creativity principles encourage students to become better thinkers and problem solvers … while enjoying themselves!

Cambridge Primary Path Foundation Student and Activity Book

Cambridge Primary Path 1 Student and Activity Book

Cambridge Primary Path 2 Student and Activity Book

Cambridge Primary Path 3 Student and Activity Book

Cambridge Primary Path 4 Student and Activity Book

Cambridge Primary Path 5 Student and Activity Book

Cambridge Primary Path 6 Student and Activity Book

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *