دانلود ویرایش دوم کتابهای Focus

Focus Second Edition

ویرایش دوم کتابهای Focus ، پر از موضوعات جالب برای ایجاد انگیزه و به چالش کشیدن دانش آموزان است. این دوره یک رویکرد منحصر به فرد برای آموزش و یادگیری واژگان ارائه می دهد. نسخه جدید مطالب ویدئویی را از منابعی مانند بی بی سی ارائه می دهد.

Focus 2nd edition is full of interesting topics to motivate and challenge students. The course offers a unique approach to teaching and learning vocabulary. The new edition offers video material from sources like the BBC.
Topics, texts and tasks that engage students, both intellectually and emotionally
Constant reference to students’ life experiences and aspirations Language is brought to life through grammar animations and interactive videos
Unique approach to vocabulary acquisition via the Word Store booklet
Language acquisition is driven by careful recycling of vocabulary and grammar
Content students want to read, listen and talk about
Frequent personalisation ensures students’ engagement every step of the way.

 

  • دانلود ویرایش دوم کتابهای Focus

***

PDF Icon فایل نمونه

مطلب زیر دربرگیرنده موارد زیر است:

Focus 1 Student Book Second Edition

Focus 1 Student Book Second Edition Audio Files

Focus 1 Work Book Second Edition

Focus 1 Teacher Book Second Edition

***

Focus 2 Student Book Second Edition

Focus 2 Student Book Second Edition Audio Files

Focus 2 Work Book Second Edition

Focus 2 Teacher Book Second Edition

***

Focus 3 Student Book Second Edition

Focus 3 Student Book Second Edition Audio Files

Focus 3 Work Book Second Edition

Focus 3 Teacher Book Second Edition

***

Focus 4 Student Book Second Edition

Focus 4 Student Book Second Edition Audio Files

Focus 4 Work Book Second Edition

Focus 4 Teacher Book Second Edition

***

Focus 5 Student Book Second Edition

Focus 5 Student Book Second Edition Audio Files

Focus 5 Teacher Book Second Edition

2 thoughts on “دانلود ویرایش دوم کتابهای Focus

  1. بی‌زحمت سری کتاب Focus on Grammar هم قرار بدید. باتشکر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.