دانلود مجموعه آموزش زبان New Total English

مجموعه آموزش زبان New Total English این مجموعه دارای ۶ سطح کامل می باشد. نحوه تدریس مجموعه آموزش زبان New Total English  به این گونه می باشد؛ به عنوان مثال مبحث گرامر: ابتدا در جدولی آبی رنگ توضیحات لازم را می دهد بعد با چند مثال مشخص، توضیح را کامل تر می

ادامه مطلب