آزمون تعیین سطح کتابهای Ventures

آزمون تعیین سطح کتابهای Ventures فایل  آزمون تعیین سطح کتابهای Ventures با فرمت PDF می باشد . دربرگیرنده 40 سوال تستی بهمراه کلید می باشد.کلید سوالات در انتهای فایل قرار دارد. این کتاب دارای 5 سطح از مقدماتی تا متوسط می باشد و ویژه دوره های بزرگسالان است.در انتهای مطلب

ادامه مطلب