Tiny Talk 2b

دانلود آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 2B

آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 2B Tiny Talk 2B Midterm and Final Exam این بسته در برگیرنده دو آزمون از کتاب تاینی تاک 2b است که بافرمت word و PDF می باشند و مخصوص مراکز اموزش زبان طراحی شده اند.آزمون  آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 2B بدون

ادامه مطلب

آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 2A

آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 2A در این بخش آزمون میان ترم و فاینال Tiny Talk 2A را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم. این آزمون توسط گروه آموزشی اَوَس طراحی شده و ویژه مراکز زبان و اساتید گرامی است. سوالات قابل ویرایش بوده و بدون فایل

ادامه مطلب

دانلود کتاب و فایل صوتی Tiny Talk

دانلود کتاب و فایل صوتی Tiny Talk این مطلب دربرگیرنده دانلود کتاب و فایل صوتی Tiny Talkو همچنین کتاب استادتاینی تاک بهمراه فایلهای صوتی می باشد.سری کتابهای تاینی تاک Tiny Talk مناسب سنین 3 تا 6 سال است.بدین معنی که هر کتاب می بایست در بازه زمانی شش ماهه تدریس

ادامه مطلب