Webster's New World American Idioms Handbook

دانلود کتاب Webster’s New World American Idioms Handbook

کتاب Webster’s New World American Idioms Handbook جامع ترین مرجع درک و فهم اصطلاحات جدید امریکن .بزرگترین مانع در گفتار روان انگلیسی توانایی در درک اصطلاحات است. کتاب Webster’s New World American Idioms Handbook به طور جامع با ذکر توضیحات و مثالهای کاربردی به آموزش اصطلاحات می پردازد.

ادامه مطلب

مجموعه English as a Second Language Podcast

مجموعه English as a Second Language Podcast توسط یک تیم انگلیسی متشکل از اساتید با تجربه و حرفه ای ساخته شده که از جمله این اساتید میتوان به دکتر Tse دارای مدرکPh.D.i در زبان شناسی و همچنین آموزش زبان انگلیسی در دانشگاه های Southern California, Loyola Marymount, Arizona, California, Los

ادامه مطلب