دسته: Project

دانلود نمونه سوال ویرایش چهارم Project 5

نمونه سوال ویرایش چهارم Project 5 این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 5 fourth edition می باشد.نمونه سوال ویرایش چهارم Project 5 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه...

دانلود نمونه سوال Project 4 fourth edition

نمونه سوال Project 4 fourth edition این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 4 fourth edition می باشد. نمونه سوال Project 4 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه...

دانلود نمونه سوال Project 3 fourth edition

نمونه سوال Project 3 fourth edition این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 3 fourth edition می باشد.نمونه سوال Project 3  در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه...
project 1 fourth edition

دانلود نمونه سوال ویرایش چهارم Project 1

نمونه سوال ویرایش چهارم Project 1 این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 1 fourth edition می باشد.نمونه سوال ویرایش چهارم Project 1 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه...

دانلود نمونه سوال ویرایش چهارم Project 2

نمونه سوال ویرایش چهارم Project 2 این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 2 fourth edition می باشد.نمونه سوال ویرایش چهارم Project 2 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

ادامه...
project fourth edition

فلش کارتهای ویرایش چهارم Project Flash Cards

مطلب حاضر دربرگیرنده فلش کارتهای ویرایش چهارم Project می باشد. لازم به ذکر است فلش کارتهای از تمامی دروس و سطوح نمی باشد. از سطح project 1 ،  موضوعات countries , free time , pets, possessions, school , preposition و از سطح project 2 ،  موضوعات routines , animals , food and drink , weather , TV programs و از سطح project 3 موضوعات life stages , disasters و directions

ادامه...
project third edition

دانلود آزمونهای استاندارد Project ویرایش سوم پراجکت

آزمونهای استاندارد Project Third Edition مجموعه آموزشی پراجکت Project در پنج سطح و توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. به تازگی ویرایش چهارم این مجموعه نیز به نگارش درآمده است که آزمونهای آن را نیز برروی سایت قرار خواهیم داد.این مطلب دربرگیرنده آزمونهای استاندارد Project Third Edition می باشد.

ادامه...
project fourth edition

دانلود ویرایش چهارم مجموعه آموزش زبان Project

ویرایش چهارم مجموعه آموزش زبان Project مجموعه آموزش زبان پراجکت Project  در پنچ سطح و سطوح زبانی مبتدی تا متوسط (False Beginner to Intermediate ) را دربرمی گیرد.ویرایش چهارم مجموعه آموزش زبان Project توسط انتشارات آکسفورد به نگارش درآمده است.

ادامه...
project third edition

دانلود ویرایش سوم Project teacher Book

ویرایش سوم Project teacher Book مجموعه اموزشی project در 5 سطح با لهجه بریتیش توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.این مطلب دربرگیرنده ویرایش سوم  Project teacher Book (کتاب استاد ) می باشد.کتابهای زبان اموزان این مجموعه برروی سایت بارگزاری نشد زیرا ویرایش چهارم این مجموعه وارد بازار گردیده است.

ادامه...