سفارش آزمون
 

Project

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 5 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 5 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 5 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 4 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 4 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 4 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 3 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 3 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 3 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 1 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 1 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 1 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

مجموعه آزمونهای جمع بندی Project 2 fourth edition

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال Project 2 fourth edition می باشد.آزمونهای Project 2 fourth edition در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش ) تهیه شده است.

فلش کارتهای ویرایش چهارم Project Flash Cards

project fourth edition

مطلب حاضر دربرگیرنده فلش کارتهای ویرایش چهارم Project می باشد. لازم به ذکر است فلش کارتهای از تمامی دروس و سطوح نمی باشد. از سطح project 1 ،  موضوعات countries , free time , pets, possessions, school , preposition و از سطح project 2 ،  موضوعات routines , animals , food and drink , weather , TV programs و از سطح project 3 موضوعات life stages , disasters و directions است.

دانلود آزمونهای استاندارد Project ویرایش سوم پراجکت

project third edition

آزمونهای استاندارد Project Third Edition

مجموعه آموزشی پراجکت Project در پنج سطح و توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. به تازگی ویرایش چهارم این مجموعه نیز به نگارش درآمده است که آزمونهای آن را نیز برروی سایت قرار خواهیم داد.این مطلب دربرگیرنده آزمونهای استاندارد Project Third Edition می باشد.

دانلود ویرایش چهارم مجموعه آموزش زبان Project

project fourth edition

ویرایش چهارم مجموعه آموزش زبان Project

مجموعه آموزش زبان پراجکت Project  در پنچ سطح و سطوح زبانی مبتدی تا متوسط (False Beginner to Intermediate ) را دربرمی گیرد.ویرایش چهارم مجموعه آموزش زبان Project توسط انتشارات آکسفورد به نگارش درآمده است.

دانلود ویرایش سوم Project teacher Book

project third edition

ویرایش سوم Project teacher Book

مجموعه اموزشی project در 5 سطح با لهجه بریتیش توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.این مطلب دربرگیرنده ویرایش سوم  Project teacher Book (کتاب استاد ) می باشد.کتابهای زبان اموزان این مجموعه برروی سایت بارگزاری نشد زیرا ویرایش چهارم این مجموعه وارد بازار گردیده است.

آزمونهای استاندارد ویرایش چهارم Project

project fourth edition

ویرایش چهارم Project

مجموعه آموزشی پراجکت Project در پنج سطح ویژه دوره نوجوانان توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. ویرایش چهارم Project در سال 2013 منتشر گردید.مطلب حاضر دربرگیرنده نمونه سوالات درس به درس Project Fourth Edition می باشد.