دانلود ویرایش سوم Project teacher Book

ویرایش سوم Project teacher Book مجموعه اموزشی project در 5 سطح با لهجه بریتیش توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است.این مطلب دربرگیرنده ویرایش سوم  Project teacher Book (کتاب استاد …

آزمونهای استاندارد ویرایش چهارم Project

ویرایش چهارم Project مجموعه آموزشی پراجکت Project در پنج سطح ویژه دوره نوجوانان توسط انتشارات آکسفورد به چاپ رسیده است. ویرایش چهارم Project در سال 2013 منتشر گردید.مطلب حاضر دربرگیرنده …