سفارش آزمون
 

FUN

دانلود ویرایش دوم کتابهای زبان آموز Storyfun

storyfun second edition

مجموعه StoryFUN در شش سطح توسط انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است که این مطلب دربرگیرنده فایل PDF ویرایش دوم کتابهای زبان اموز این مجموعه می باشد.

دانلود ویرایش چهارم Fun for Starters, Movers ,Flyers

fun for starters,movers, flyers

This fourth edition updated for the 2018 revised exams, provides bright, full-color and interactive preparation for the Cambridge English: Young Learners (YLE) Tests. Fun activities balanced with exam-style questions practice all the areas of the syllabus in a communicative way.

ویرایش چهارم دوره آموزشی Fun جهت آزمون به روز شده YLE کمبریج  توسط انتشارات کمبریج در سه سطح Starter , Mover ,Flyer به چاپ رسیده است.صفحات تمام رنگی ، براق است و از روش تعاملی و ارتباطی استفاده شده است.تمرکز کتاب برحوزه هایی است که بیشترین مشکلات را برای زبان اموزان کودک و نوجوان بهمراه دارد.دروس کاملا تعاملی ، تمارین و بازیها نیز جالب و انگیزشی می باشد.