دانلود رایگان دیکشنری اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری

Dictionary of American Slang and Colloquial Expressions

دانلود رایگان دیکشنری اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری

این ویرایش دربرگیرنده تعاریف کامل و جامع از بیش از 12000 اصطلاح عامیانه از منابع مختلف گرآاوری شده است.هر وازه بهمراه مثالی است که شکل استفاده از ان در جمله و مالمه نیز مشخص شود.

 

Each entry is followed by examples illustrating how an expression is used in everyday conversation and, where necessary, International Phonetic Alphabet pronunciations are given, as well as cautionary notes for crude, inflammatory, or taboo expressions.
This edition also features a fascinating introduction on “What is Slang?,” a Thematic Index that cross-references expressions by standard terms-such as Angry, Drunk, Food, Good-bye, Mess-up, Money, and Stupidity-and a Hidden Word Index that lets you identify and locate even partially remembered expressions and phrases.

رایگان – اضافه به سبد

One thought on “دانلود رایگان دیکشنری اصطلاحات عامیانه و کوچه بازاری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *