اصطلاح Chase Rainbow

 Chase Rainbow

اصطلاح Chase Rainbow به معنای ” برعبث پاییدن” ” به دست اوردن چیزی دست نیافتنی”

Chase Rainbow means ” try to achieve the impossible

I know you want to become a famous footballer but don’t chase rainbows! It is very hard and you are just not good enough.”

MONEY IDIOMS ILLUSTRATIONS AW

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *