اصطلاح Chase Rainbow

 Chase Rainbow

اصطلاح Chase Rainbow به معنای ” برعبث پاییدن” ” به دست اوردن چیزی دست نیافتنی”

Chase Rainbow means ” try to achieve the impossible

I know you want to become a famous footballer but don’t chase rainbows! It is very hard and you are just not good enough.”

MONEY IDIOMS ILLUSTRATIONS AW

Leave a Reply

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *