مجموع آزمونهای جمع بندی 1 Backpack

 آزمونهای بک پک 1 Backpack

آزمونهای بک پک 1 براساس ویرایش دوم مجموعه آموزشی backpack توسط گروه اَوَس طراحی شده است . هر بسته آزمون دربرگیرنده دو فایل سوال با فرمتهای word و Docx بهمراه فایل صوتی می باشد.آزمونهای بک پک 1 Backpack فاقد کلید و متن فایل صوتی می باشد.

جهت دانلود کتابها و آزمونها سطوح دیگر Backpack اینجا کلیک کنید.

آزمون Back pack 1 unit 1-4

آزمون  Backpack 1 Unit 1-5

آزمون  Backpack 1 Unit 5-9

آزمون  backpack 1 Unit 6-9

آزمون  Backpack 1 Unit 1-9

آزمون  Backpack 1 Unit 1-3

آزمون  Backpack 1 Unit 6-7

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید