دانلود کتاب Cambridge English ESOL Skills for Life PDF

Cambridge English ESOL Skills for Life

ESOL Skills for Life راهکاری است که دولت بریتانیا جهت بهبود مهارت زبانی فراگیران دیگر تابعیتها در انگلستان ، ولز و ایرلند شمالی استفاده می کند.این راه کارها توسط اداره ارزشیابی و آزمون انگلستان تبیین می گردد. بهمین خاطر علاقه مندان به تابعیت در بریتانیا می توانند با استفاده از کتاب Cambridge English ESOL Skills for Life به بهبود این راه کارها کمک کنند.

ESOL Skills for Life

is the UK government’s strategy for improving the skills of adults in ESOL (English for Speakers of Other Languages) in England, Wales and Northern Ireland. These qualifications for adult learners of English in the state sector are based on the Adult ESOL Core Curriculum – a development of the National Standards for Adult Literacy – and accredited by Ofqual (the Office of Qualifications and Examinations Regulation).

Cambridge English ESOL Skills for Life

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *