دانلود کتاب Verbal Workout for the GRE Sixth Edition PDF

Verbal Workout for the GRE

ویرایش ششم کتاب Verbal Workout for the GRE ، نیاز شفاهی شما جهت تمرین و آماده سازی برای آزمون GRE را برطرف می سازید.همانطور که مشخص است ، این کتاب یکی از موفق ترین کتابهای آماده سازی آزمون GRE می باشد.

The Princeton Review’s Verbal Workout for the GRE

gives you everything you need to practice your way to excellence on the verbal portions of the GRE exam. Inside, you’ll find useful reviews of key test topics, strategies for tackling tough questions, and all the practice you need to get the score you want.

Inside the Book all the Practice & Strategies You Need:
250+ practice questions with detailed answers and explanations
Coverage of all question types: text completion, reading comprehension, and sentence equivalence
Important essay writing tips and rules for the Analytical Writing Section
Practice Issue and Argument essay prompts and sample essays
Dozens of important vocabulary words with quizzes to lock in your learning

Verbal Workout for the GRE

15,000 تومان – Add to Cart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *