دانلود ویرایش سوم English Phrasal Verbs in Use

English Phrasal Verbs in Use

مطلب حاضر در برگیرنده فایل اوریجینال و PDF ویرایش سوم کتاب English Phrasal Verbs in Use سطح Advanced می باشد. ویرایش سوم کتاب English Phrasal Verbs in Use توسط انتشارات کمبریج در سال 2017 به چاپ رسیده است.کتاب حاضر مرجعی مناسب جهت فراگیری کاربردی Phrasal Verbs می باشد.

English Phrasal Verbs in Use (Third Edition)

Explanations and practice of approximately 1,000 phrasal verbs, written for advanced-level (C1 to C2) learners of English. Perfect for both self-study and classroom activities. Learn phrasal verbs in context, with lots of different topics, including ‘Lectures and seminars’, ‘Agreeing’ and ‘Social life’. Be confident about what you are learning, thanks to Cambridge research into how English is really spoken and written, and get better at studying by yourself, with study tips, follow-up tasks and an easy to use answer key.

English Phrasal Verbs in Use (Third Edition)

15,000 تومان – Add to Cart

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *