Hip Hip Hooray 3 Assessment Package

این بخش مربوط به دانلود آزمون های درس به درس و استاندارد Hip Hip Hooray 3 Second Edition می باشد که برای ویرایش دوم این کتاب است.

با استفاده از این آزمونها شما می توانید به صورت درس به درس از خود تست گرفته و میزان دانش خود را بسنجید.

آزمون های درس به درس و استاندارد هیپ هیپ هورای 3 – Hip Hip Hooray 3 Assessment Package

1000 تومان – افزودن به سبد خرید