hip hip hooray book

نمونه سوالات ویرایش دوم Hip Hip Hooray Starter

نمونه سوالات ویرایش دوم Hip Hip Hooray Starter در این بخش  نمونه سوالات ویرایش دوم Hip Hip Hooray Starter توسط گروه طراحی آزمون زبانکده اوس طراحی گردیده است.  نمونه سوالات ویرایش دوم Hip Hip Hooray Starter به صورت دو فرمت Word  و pdf و همچنین فایل صوتی در اختیار شما کاربران گرامی

ادامه مطلب
hip hip hooray second edition

دانلود ویرایش دوم کتاب استاد Hip Hip Hooray

ویرایش دوم کتاب استاد Hip Hip Hooray این مجموعه از طریق تصاویر زیبا در چهارچوپ کلاسیک، داستان های مردمی، اجرای نقش و آهنگ های زیبا ارائه آموزش زبان می کند. ویرایش دوم  Hip Hip Hooray  به بالا بردن قدرت تلفظ کودکان، نکات گرامری می پردازد.مطلب حاضر دربرگیرنده ویرایش دوم کتاب

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی Hip Hip Hooray 6

آزمونهای Hip Hip Hooray 6 این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال هیپ هیپ هورای 6 می باشد.آزمونهای Hip Hip Hooray 6 در دو فرمت word (قابل ویرایش ) و PDF ( غیر قابل ویرایش )  تهیه شده است. آزمونهای Hip Hip Hooray 6 دربرگیرنده سوالات vocabulary ، Grammar ،

ادامه مطلب
hip hip hooray 1

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۱ Hip Hip Hooray

مجموعه آزمونهای جمع بندی ۱ Hip Hip Hooray این بسته دربرگیرنده آزمونهای میان ترم ، فاینال و جمع بندی از ویرایش دوم کتاب هیپ هیپ هورای ۱ می باشد.سوالات آزمونهای Hip Hip Hooray با دو فرمت word قابل ویرایش و PDF .آزمونهای میان ترم فاقد فایل صوتی و سوال Listening

ادامه مطلب
hip hip hooray 3 student book

مجموعه آزمونهای جمع بندی 3 Hip Hip Hooray

آزمون هیپ هیپ هورای 3 Hip Hip Hooray سوالات تهیه شده با دو فرمت قابل ویرایش word و PDF می باشد. آزمون هیپ هیپ هورای 3 Hip Hip Hooray فاقد سوال listening و فایل صوتی است. این آزمونها توسط گروه آموزشی اَوس طراحی شده است.صفحاتی بعنوان نمونه از این آزمونها

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی 5 Hip Hip Hooray

آزمونهای میان ترم و فاینال هیپ هیپ هورای 5 در این مجموعه سعی شده است جدیدترین آزمونهای میان ترم  و فاینال طراحی شده توسط گروه آموزشی اَوَس از کتاب هیپ هیپ هورای 5 برروی سایت قرار گیرد.هر آزمون دارای دو فایل سوال با فرمت word و PDF بهمراه فایل صوتی

ادامه مطلب
hip hip hooray second edition

دانلود ویرایش دوم کتابهای دانش آموز Hip Hip Hooray

 ویرایش دوم کتابهای دانش آموز Hip Hip Hooray این مجموعه از طریق تصاویر زیبا در چهارچوپ کلاسیک، داستان های مردمی، اجرای نقش و آهنگ های زیبا ارائه آموزش زبان می کند. بالا بردن قدرت تلفظ کودکان، نکات گرامری از دیگر مواردی است که در این کتاب کار شده است.

ادامه مطلب

مجموعه آزمونهای جمع بندی 2 Hip Hip Hooray

 آزمون هیپ هیپ هورای 2 Hip Hip Hooray این آزمون توسط گروه آموزشی اَوَس و ویژه مراکز زبان تهیه شده است.آزمون از کتاب Hip Hip Hooray 2 ویرایش دوم که فایلهای ان توسط نرم افزار winrar فشرده شده و هر آزمون هیپ هیپ هورای 2 Hip Hip Hoorayدربرگیرنده یک فایل

ادامه مطلب
hip hip hooray 4 second edtion

مجموعه آزمونهای جمع بندی Hip Hip Hooray 4

مجموعه آزمونهای Hip Hip Hooray 4 این مطلب دربرگیرنده آزمونهای میان ترم و فاینال هیپ هیپ هورای ۴ ویرایش دوم می باشد.آزمونهای ۵۰۰۰ هزار تومانی مجموعه آزمونهای Hip Hip Hooray 4 فاقد فایل صوتی و سوال درک شنیداری ( listening ) است و آزمونهای ۶۰۰۰ تومانی بهماره فایل صوتی و

ادامه مطلب