دانلود رایگان ویرایش دوم کتابهای Hip Hip Hooray

بسته دانلود ویرایش دوم کتابهای هیپ هیپ هورای Hip Hip Hooray  دربرگیرنده فایلهای با کیفیت کتاب دانش آموز (غیر رایگان) و فایلهای رایگان و اسکن شده کتابهای دانش آموز ، فایلهای صوتی و تعدادی فایل استاد می باشد.

این مجموعه از طریق تصاویر زیبا در چهارچوپ کلاسیک، داستان های مردمی، اجرای نقش و آهنگ های زیبا ارائه آموزش زبان می کند. بالا بردن قدرت تلفظ کودکان، نکات گرامری از دیگر مواردی است که در این کتاب کار شده است.

این مجموعه شامل هفت سطح می باشد و هر سطح دارای کتاب دانش آموز، کتاب کار، کتاب معلم، کتاب داستان، فلش کارت و سی دی می باشد.

Hip Hip Hooray! Second Edition

features stories to motivate young learners and provide a familiar context to make grammar easy to teach and fun to learn. Practice pages are interleaved to provide a 4 skills step-by-step sequence that prepares students for success.

Key Features

Three grammar targets and vocabulary groups per unit prepare students for success

Assessment package with Placement Tests, Unit Tests and Mid-term and Final Tests for tracking progress

Online Learning Center supports teachers and students in and out of class

Active Teach Interactive Whiteboard software

Online student activities for extended practice of every unit.

*****

PDF Icon  فایل نمونه

  • فایلهای با کیفیت PDF  کتابهای دانش آموز سطوح 1 تا 6

*****

  • دانلود رایگان ویرایش دوم کتابهای Hip Hip Hooray

****

فایلهای موجود در بسته رایگان:

 Hip Hip Hooray 1 Student Books

 Hip Hip Hooray 2 Student Books

 Hip Hip Hooray 3 Student Books

 Hip Hip Hooray 4 Student Books

 Hip Hip Hooray 5 Student Books

 Hip Hip Hooray 6 Student Books

***

 Hip Hip Hooray 1 Audio

 Hip Hip Hooray 2 Audio

 Hip Hip Hooray 3 Audio

 Hip Hip Hooray 4 Audio

 Hip Hip Hooray 6 Audio

***

Hip Hip Hooray 2 Teacher

Hip Hip Hooray 3 Teacher

 Hip Hip Hooray Placement Test

37 دیدگاه دربارهٔ «دانلود رایگان ویرایش دوم کتابهای Hip Hip Hooray»

دیدگاه‌ خود را بنویسید

سبد خرید
  • سبد خریدتان خالی است.