IELTS-Mock-TEST

سمپل آیلتس IELTS Mock Tests

این مطلب در اردیبهشت 1400 به روز رسانی شد و 1 سمپل آیلتس IELTS Mock Tests  دیگر به آن افزوده گردید.

مطلب حاضر در برگیرنده سمپل آیلتس IELTS Mock Tests در دو نسخه جنرال و آکادمیک می باشد.مراکز آموزش زبان جهت بررسی سطح زبان اساتید و همچنین جذب استاد و علاقه مندان به شرکت در آزمون آیلتس می توانند  از این نمونه ها استفاده کنند.

لازم به ذکر است آزمونهای زیر به هیچ عنوان کپی برداری از آزمونهای کمبریج نمی باشد و کاملا متفاوت است.

سمپل آیلتس  IELTS Mock Tests به طور کامل  و آماده ( Listening , Reading and Writing ) بهمراه کلید تهیه شده اند.

آزمونها کاملا آماده و بدون نقص است . این آزمونها قبلا در مرکز آیلتس ارزیابی شده اند.

*** پاسخنامه آزمون نیز به صورت رایگان از اینجا قابل دانلود است.

آزمون آیلتس جنرال 1 – 1 IELTS GENERAL TEST

آزمون آیلتس جنرال 2 – 2 IELTS GENERAL TEST

آزمون آیلتس آکادمیک 3 – 3 IELTS Academic TEST

آزمون آیلتس آکادمیک 4 – 4 IELTS Academic TEST

آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال 5 – 5 IELTS Academic and GENERAL TEST

آزمون آیلتس آکادمیک 6 – 6 IELTS Academic TEST

آزمون آیلتس آکادمیک 7 – 7 IELTS Academic TEST

آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال 8 – 8 IELTS Academic and GENERAL TEST

آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال 9 – 9 IELTS Academic and GENERAL TEST

آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال 10 – 10 IELTS Academic and GENERAL TEST

آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال 11 – 11 IELTS Academic and GENERAL TEST

آزمون آیلتس آکادمیک و جنرال 12 – 12 IELTS Academic and GENERAL TEST

آزمون آیلتس آکادمیک 12 – 12 IELTS Academic Mock TEST

دیدگاه‌ خود را بنویسید