top 50 vocabulary

دانلود کتابهای Top 50 Mistake Grammar and Vocabulary

دانلود کتابهای Top 50 Mistake Grammar and Vocabulary

در این بخش دانلود کتابهای Top 50 Mistake Grammar and Vocabulary را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم.

کتابهای Top 50 Mistake Grammar and Vocabulary در دو کتاب مجزا Top 50 Mistake Grammar و Top 50 Mistake Vocabulary می باشد که به صورت فایل PDF در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است.

یکی از مشکلاتی که افراد غیر Native یعنی افرادی که زبان مادری آنها انگلیسی نمی باشد، اشتباهاتی است که به دلیل زبان مادری خود مرتکب می شوند. این کتابها به جهت رفع نیاز زبان آموز در این زمینه منتشر شده است که در مجموع 50 اشتباه رایج در گرامر و لغات را مورد بررسی قرار می دهد و در پایان هر کتاب نیز تمرین هایی برای تسلط بیشتر ارائه خوهد داد. تمامی موارد از اشتباهات پر تکرار زبان آموزان در زبان انگلیسی بوده است.

در انتها صفحاتی را به عنوان نمونه در اختیار کاربران عزیز قرار می دهیم.

top_50_vocabulary 1

 

top_50_vocabulary 2

کتاب Top 50 Mistake Grammar

top_50_Grammar

Top 50 Mistake Grammar Book

*************

کتاب Top 50 Mistake Vocabulary

top_50_vocabulary

Top 50 Mistake Vocabulary Book

 

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید