دانلود کتابهای Start Reading

start reading

دانلود کتابهای Start Reading

در این بخش دانلود کتابهای Start Reading را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم. کتابهای Start Reading مربوط به رده سنی خردسالان است که توسط انتشارات کمبریج منتشر شده است.

کتابهای Start Reading در 6 سطح می باشد که هر کتاب شامل 25 صفحه است.

Start Reading

Start Reading is a series of six reading comprehension books for young children. Each book consists of reading passages followed by a variety of exercises, including comprehension checking, grammar and vocabulary work.
• The material is carefully graded – providing an ideal accompaniment to a junior beginners’ course.
• The reading passages are fully illustrated and cover a range of topics which will appeal to children.
• Each book contains a Picture Dictionary explaining words used in the passages

در انتها صفحاتی را به عنوان نمونه برای مشاهده کاربران عزیز قرار می دهیم.

start reading 1-1

 

start reading 1-2

سطح 1

start reading 1

Start Reading 1 Book PDF

Free Download

***********

سطح 2

start reading 2

Start Reading 2 Book PDF

Free Download

***********

سطح 3

Start Reading 3 Book PDF

Free Download

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.