دانلود کتابهای Everyone Speak! Kids

speak kids

دانلود کتابهای Everyone Speak! Kids

در این بخش دانلود کتابهای Everyone Speak! Kids را برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم.

کتابهای Everyone Speak! Kids مجموعه ای سه سطحی است که برای سنین کودکان مناسب می باشد.

در این کتاب کودکان مهارت صحبت کردن صحیح را از طریق گفتن سخنرانی ها و فعالیت های مفید ارتقا می دهند. مطالب و تصاویر شاد در این کتاب باعث جذب و جلب توجه دانش آموزان می شود.

Everyone, Speak! Kids

Everyone, Speak! Kids is a three-level speaking series designed for low beginner students. With Everyone, Speak! Kids, students develop speaking skills through show and tell presentations and hands-on activities. This series ‘cheerful songs and chants, and attractive illustrations capture students’ attention. Specially designed games and activities allow students to gain speaking confidence and interact with their peers in fun and interesting ways. Focusing on basic key words and expressions, with Everyone, Speak! Kids students take their first steps toward becoming strong English speakers.

در انتها صفحاتی را به عنوان نمونه برای کاربران عزیز به اشتراک گذاشته ایم.

 

3-2

 

سطح 1 Everyone Speak! Kids

1

Everyone Speak! Kids 1 Student’s Book PDF

Everyone Speak! Kids 1 Work Book PDF

Everyone Speak! Kids 1 work Book Answer Key PDF

Everyone Speak! Kids 1 Student’s Book Audio

**************

سطح 2 Everyone Speak! Kids

2

Everyone Speak! Kids 2 Student’s Book PDF

Everyone Speak! Kids 2 Work Book PDF

Everyone Speak! Kids 2 work Book Answer Key PDF

Everyone Speak! Kids 2 Student’s Book Audio

**************

سطح 3 Everyone Speak! Kids

3

Everyone Speak! Kids 3 Student’s Book PDF

Everyone Speak! Kids 3 Work Book PDF

Everyone Speak! Kids 3 work Book Answer Key PDF

Everyone Speak! Kids 3 Student’s Book Audio

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *