دانلود ویرایش دوم Academic Encounters Listening and Speaking

ویرایش دوم Academic Encounters Listening and Speaking

این مطلب دربرگیرنده ویرایش دوم مجموعه آموزشی Academic Encounter  از انتشارات کمبریج و کتابهای مهارت شنیداری و گفتاری است.محتوای آموزشی ویرایش دوم Academic Encounters Listening and Speaking  برای زبان آموزانی طراحی گردیده است که در سطوح دانشگاهی مشغول به فعالیت هستند و هدف آن آشنایی با موضوعات متنوعی است که در دوره های آکادمیک با آن مواجه می شوند.

در این کتاب های به مهارت های شنیداری، گفتاری، واژگان و یادداشت برداری پرداخته می شود. هر سطح از این کتاب ها از 8 درس تشکیل شده است که هر درس به یک موضوع علمی خاص اختصاص یافته است. همچنین در این سری از کتاب ها بهشيوه های گوش دادن به متون آکادميک، مصاحبه ها و سخنراني هاي واقعي نیز پرداخته شده است.

The Academic Encounters Second edition

uses a sustained content approach to teach skills necessary for taking academic courses in English. There are two books for each content area.

Academic Encounters Second Edition is an academic preparation series that uses a sustained content approach. There are two books in the series for each content focus: an Academic Encounters title that teaches reading, study skills, and writing; and an Academic Listening Encounters title that concentrates on developing students’ listening, note-taking, and discussion skills. The two books may be used independently, or they may be used together to form a complete integrated-skills course.

جهت دانلود کتاب استاد ، زبان اموز و فایلهای صوتی و ویدویی اینجا کلیک کنید.

مطالب مرتبط:

دیدگاهتان را بنویسید