دانلود ویرایش پنجم Understanding and using English Grammar

understanding and using english grammar

حدود چهل سال است که کتاب Understanding and using English Grammar مرجعی جهت تدریس دستور زبان برای دانش آموزان و معلمان است . رویکرد زمان – تست آن ، دستورالعمل دستور زبان مستقیم را با توالی به دقت مشخص می‌کند تا همه مهارت‌های زبانی را توسعه دهد.

ویرایش پنجم این کتابدر ابتدای هر فصل به دانش آموزان این امکان را می‌دهد تا آنچه را که از قبل می‌دانند بررسی کنند .
جدول‌های راهنمایی به روز شده منعکس‌کننده کاربرد فعلی و برجسته کردن تفاوت‌های بین حروف نوشتاری و نوشتاری است  و یک فصل جدید در مورد کاربرد و دستور نوشتار مقاله .همچنین متون پرمخاطب و جذاب جهت بررسی به آن افزوده شده است.

Understanding and using English Grammar Fifth Edition

For nearly forty years, Understanding and Using English Grammar has been the go-to grammar resource for students and teachers alike. Its time-tested approach blends direct grammar instruction with carefully sequenced practice to develop all language skills.
New to This Edition
Pretests at the start of each chapter enable learners to check what they already know.
Updated grammar charts reflect current usage and highlight differences between written and spoken English.
A new chapter on article usage.
A variety of high-interest readings include reviews, articles on current topics, and blogs that focus on student success.
Additional incremental practice helps learners better grasp concepts, while thematic exercises and integrated tasks offer more contextualized language use.
Step-by-step writing activities are supported by writing tips and pre-writing and editing tasks.
New Essential Online Resources include Student Book audio, Student Book answer key, Grammar Coach videos, and self-assessments.

Understanding and using English Grammar Course Book

Free Download

Understanding and using English Grammar Teacher Guide

Understanding and using English Grammar Audio Files

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.