دانلود رایگان ویرایش دوم کتابهای Speakout

speakout second edition

ویرایش دوم مجموعه Speakout

این مطلبی دربرگیرنده فایل PDF کتاب زبان اموز دوره آموزش زبان Speakout ویرایش دوم می باشد.مجموعه اموزش زبان Speakout در شش سطح ، با لهجه بریتیش و توسط انتشارات پیرسون به بازارعرضه شده است.جهت دانلود تستهای استاندارد و درس به درس این مجموعه اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود کتاب استاد این مجموعه اینجا کلیک کنید.

Speakout Second Edition

Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier.It follows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of the other core skills of reading, writing and listening, which are developed systematically throughout.

کتاب زبان آموز Speakout Starter Student Book

دانلود-Download

کتاب کار Speakout Starter Work Book

دانلود-Download

***

کتاب زبان آموز Speakout Elementary Student Book

دانلود-Download

کتاب کار Speakout Elementary Work Book

دانلود-Download

***

کتاب زبان آموز Speakout Pre-Intermediate Student Book

دانلود-Download

کتاب کار Speakout Pre-Intermediate Work Book

دانلود-Download

***

کتاب زبان آموز Speakout Intermediate Student Book

دانلود-Download

کتاب کار Speakout Intermediate Work Book

دانلود-Download

***

کتاب زبان آموز Speakout Upper-Intermediate Student Book

دانلود-Download

کتاب کار Speakout Upper-Intermediate Work Book

دانلود-Download

***

کتاب زبان آموز Speakout Advanced Student Book

دانلود-Download

کتاب کار Speakout Advanced Work Book

دانلود-Download

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *