دانلود ویرایش دوم کتابهای Speakout

Speakout Second Edition avasshop

مطلب حاضر دربرگیرنده دانلود رایگان ویرایش دوم کتابهای اسپیک اوت Speakout -کتاب زبان آموز و کتاب تمرین می باشد.کتابهای Speakout در شش سطح ، با لهجه بریتیش و توسط انتشارات پیرسون به بازارعرضه شده است.جهت دانلود تستهای استاندارد و درس به درس این مجموعه اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود کتاب استاد این مجموعه اینجا کلیک کنید.

جهت دانلود نمونه سوالات این مجموعه اینجا کلیک کنید.

Speakout Second Edition

Speakout is the English language course that includes video content from the BBC to engage students and make teaching easier.It follows a balanced approach to topics, language development and skills work. Speaking activities are prominent, but not at the expense of the other core skills of reading, writing and listening, which are developed systematically throughout.

کتاب زبان آموز Speakout Starter Student Book

کتاب کار Speakout Starter Work Book

فایلهای صوتی کتاب زبان آموز Speakout Starter Student Book

 

فایلهای صوتی کتاب کار  Speakout Starter Work Book

***

کتاب زبان آموز Speakout Elementary Student Book

کتاب کار Speakout Elementary Work Book

فایلهای صوتی کتاب زبان آموز Speakout Elementary Student Book

فایلهای صوتی کتاب کار  Speakout Elementary Work Book

***

کتاب زبان آموز Speakout Pre-Intermediate Student Book

کتاب کار Speakout Pre-Intermediate Work Book

فایلهای صوتی کتاب زبان آموز Speakout Pre-Intermediate Student Book

فایلهای صوتی کتاب کار  Speakout Pre-Intermediate Work Book

***

کتاب زبان آموز Speakout Intermediate Student Book

کتاب کار Speakout Intermediate Work Book

فایلهای صوتی کتاب زبان آموز Speakout Intermediate Student Book

فایلهای صوتی کتاب کار  Speakout Intermediate Work Book

***

Speakout Intermediate Plus Student Book

Speakout Intermediate Plus Work Book

فایلهای صوتی کتاب زبان آموز Speakout Intermediate Plus Student Book

 

فایلهای صوتی کتاب کار  Speakout Intermediate Plus Work Book

***

کتاب زبان آموز Speakout Upper-Intermediate Student Book

کتاب کار Speakout Upper-Intermediate Work Book

فایلهای صوتی کتاب زبان آموز Speakout Upper-Intermediate Student Book

فایلهای صوتی کتاب کار  Speakout Upper-Intermediate Work Book

***

کتاب زبان آموز Speakout Advanced Student Book

کتاب کار Speakout Advanced Work Book

فایلهای صوتی کتاب زبان آموز Speakout Advanced Student Book

فایلهای صوتی کتاب کار  Speakout Advanced Work Book

***

Speakout Advanced Plus Student Book

Speakout Advanced Plus Work Book

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *