سفارش آزمون
 

Speakout

دانلود ویرایش دوم کتاب استاد Speakout

speakout second edition

ویرایش دوم کتاب استاد Speakout

این مطلبی دربرگیرنده فایل PDF کتاب استاد دوره آموزش زبان Speakout ویرایش دوم می باشد. مجموعه اموزش زبان Speakout در شش سطح ، با لهجه بریتیش و توسط انتشارات پیرسون به بازارعرضه شده است.جهت دانلود تستهای استاندارد و درس به درس این مجموعه اینجا کلیک کنید.

دانلود ویرایش دوم مجموعه Speakout Second Edition

speakout second edition

ویرایش دوم مجموعه Speakout

این مطلبی دربرگیرنده فایل PDF کتاب زبان اموز دوره آموزش زبان Speakout ویرایش دوم می باشد.مجموعه اموزش زبان Speakout در شش سطح ، با لهجه بریتیش و توسط انتشارات پیرسون به بازارعرضه شده است.جهت دانلود تستهای استاندارد و درس به درس این مجموعه اینجا کلیک کنید.

دانلود آزمونهای استاندارد مجموعه آموزش زبان Speakout

آزمونهای استاندارد مجموعه آموزش زبان Speakout

این مطلب دربرگیرنده آزمونهای استاندارد مجموعه آموزش زبان Speakout از انتشارات پیرسون می باشد. بسته آزمون هر کتاب با فرمت rar می باشد که دربرگیرنده   فایل word ( قابل ویرایش )  بهمراه فایل صوتی می باشد. این آزمونها متعلق به ویرایش دوم می باشد.مجموعه اموزشی Speakout با لهجه بریتیش می باشد.