دانلود نرم افزار Passages Third Edition Presentation Plus

passages presentation plus

کتابهای Passages در دو سطح توسط انتشارات کمبریج به چاپ رسیده است که در این مطلب نرم افزار Passages Third Edition Presentation Plus برروی سایت قرارداده شده است.نرم افزار حاضر دربرگیرنده نسخه دیجیتال کتاب زبان آموز ، کتاب کار ، کتاب ویدئو ، فایلهای صوتی ، فایلهای ویدئویی و کلید کتاب زبان آموز و کار می باشد.

نرم افزار حاضر قابل اجرا برروی تخته های تعاملی هوشمند ، نرم افزرارهای تعاملی و رایانه و پروژکتور است.

Passages Third Edition Presentation Plus

Passages, Third Edition, is a two-level, multi-skills course that will quickly and effectively move adult and young-adult learners of English from high-intermediate to the advanced level.

The Passages, Third Edition, Presentation Plus classroom presentation software makes it easy to deliver engaging, high-impact lessons that will keep students focused and engaged. With Presentation Plus, teachers can present the Student’s Book, Workbook, and Video Activity Worksheets, play the Class Audio and the Video program, and display scripts and answer keys. Presentation Plus allows teachers to embed links to other components or websites, and save their lessons to a portable drive to take with them wherever they go.

Presentation Plus can be used on an interactive whiteboard, portable interactive software technology, or with a computer and a projector.

Passages 1 Third Edition Presentation Plus

Passages 2 Third Edition Presentation Plus

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *